Juridische informatie

Aan aanbiedingen van specifieke producten en diensten via de website kunnen bijkomende voorwaarden zijn verbonden.

Aanvaarding
Voordat u van de website gebruikmaakt, moet u deze voorwaarden lezen en ermee akkoord gaan. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u wettelijk gebonden te zijn door deze voorwaarden. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden? Maak dan geen gebruik van de website.

Eigendom
Deze website is eigendom van Atradius N.V., alsook van de eraan verbonden ondernemingen en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk en individueel ‘Atradius’ genoemd), en wordt door deze vennootschappen onderhouden.

Plaats van beheer
Atradius beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de informatie die op of via deze website wordt verstrekt, geschikt of verkrijgbaar is voor gebruik in andere landen. Websites van Atradius die gericht zijn op specifieke rechtsgebieden, voldoen aan de vereisten van deze rechtsgebieden. Er wordt geen garantie gegeven betreffende het gebruik in andere rechtsgebieden.

Wijzigingen
Atradius mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Wijzigingen worden vermeld onder ‘Juridische informatie’. Uw gebruik van de website na de vermelding van wijzigingen impliceert uw akkoord met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en alle aanpassingen. Lees deze gebruiksvoorwaarden dus af en toe om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van de recentste voorwaarden.

Nauwkeurigheid
Atradius levert redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie aan te bieden op deze website. Deze informatie dient enkel als algemene leidraad betreffende de betrokken onderwerpen. Toepassing en impact van deze informatie kunnen sterk verschillen naargelang de specifieke betrokken feiten. De veranderlijke aard van wetten, regels en reglementen, alsook de risico’s inherent aan elektronische communicatie, kunnen leiden tot vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden in de informatie op deze website. Alle informatie op deze website wordt verstrekt in de staat waarin ze zich bevindt (‘as is’).

Het is uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid te beoordelen van alle verstrekte meningen, adviezen, diensten en andere informatie. Alle informatie op pagina’s aangemaakt door een entiteit van Atradius, wordt verspreid met dien verstande dat de auteurs, uitgevers en distributeurs geen juridische, accounting- of andere professionele adviezen of meningen inzake specifieke feiten of zaken verschaffen en dus op geen enkele wijze aansprakelijk zijn in verband met het gebruik van de gegevens op de website. Raadpleeg uw eigen adviseurs in verband met uw specifieke situatie.

Trends in Export is een initiatief van:
_Atradius Managing risk_C_Pos evof23_logo_evofenedex_fullcolor